Was de verkiezingsstrijd een tienkamp waarin de eerste kamp gewonnen wordt door de partij die het meeste borden kan plaatsen, dan stond de CD&V nu 1-0 voor. Zelfs zonder deelname van hun bordenkampioen worden alle weilanden en tuinen van Jabbeke momenteel ontsierd door borden van de huidige meerderheid. Naast het feit van de vreselijke ecologische voetafdruk zorgt dit uiteraard ook voor een enorme pollutie in het straatbeeld.

Het verbaast me een beetje dat zij blijven vasthouden aan het idee dat het aantal borden zal bepalen hoe de kiezer zal stemmen op 14 oktober.  Geef toe, borden plaatsen is niet meer van deze tijd.  Een partij die vandaag nog halsstarrig en massaal blijft borden plaatsen is niet meer in staat om een gemeente te besturen die duurzaamheid wil uitstralen. Onze gemeente verdient in de eerste plaats bestuurders met een duidelijke en moderne visie.

In verschillende gemeenten wordt gepleit voor een verbod op verkiezingsborden op pleinen, straten en voortuinen.  Ik ben overtuigd dat ook in Jabbeke er heel wat voorstanders zijn van een dergelijk verbod. Ikzelf zou me er perfect kunnen in vinden.

Borden in het straatbeeld zijn namelijk rommelig en slordig. Het creëert achteraf heel wat afval. Het zorgt veelal voor onveilige situaties.  Soms omdat ze het zicht belemmeren maar vooral ook omdat ze niet stevig verankerd worden. Eén heftig onweer kan voor een puinhoop zorgen.  Borden zijn ook een niet te miskennen kost voor onze gemeente. In elke deelgemeente worden in het centrum houten panelen voorzien die achteraf terug afgebroken worden. Borden plaatsen is ook kostelijk voor de kandidaten.  Beginnende en jonge kandidaten zijn daarom niet altijd in staat om hierin te investeren.
 
Juridisch is een verbod waarschijnlijk niet mogelijk. Daarom streef ik ernaar om vanaf 2019  tot een ‘gentlemen’s agreement’ te komen tussen alle politieke partijen binnen Jabbeke.  Borden moeten verdwijnen uit het straatbeeld.

Zonder pioniers geen volgelingen.  Voor deze verkiezingscampagne heb ik beslist om slechts een beperkt aantal verkiezingsborden te plaatsen. Het drukwerk is nu eenmaal klaar en ik doe dit nog uit respect voor de persoon die mij enkele jaren geleden deze borden heeft geschonken. In een eventuele volgende verkiezingscampagne zal de verspreiding van een affiche enkel digitaal gebeuren.

Nu of Nooit !