Buurthuis ‘De Post’ moet Marie-Jeanne vervangen.

De gemeente plant de opstart van een buurthuis in het gebouw waar de Post momenteel gelegen is. De echte reden van dit initiatief is de sluiting van café De Tijger in de dorpskern van Jabbeke. Het authentieke café van Marie Jeanne had duidelijk ook een sociale functie gezien het een opvangnet was voor heel wat mensen.  Dit dreigt nu weg te vallen. Op zich is het buurthuis dus een goed initiatief alleen gaat het de belastingbetaler weer handenvol geld kosten gezien het nooit zelfbedruipend kan zijn.  Men hoopt op heel wat vrijwilligersinitiatief om het buurthuis uit te baten. Maar toch voorziet men reeds 30.000 euro op jaarbasis voor de inzet van een zelfstandig gerant.  Samen met het onderhoud en verwarming van het gebouw, de aankoop van het meubilair opnieuw een behoorlijke hap uit het budget.

Met een goede langetermijnvisie om de dorpskernen levendig te houden was er met het verdwijnen van café De Tijger vandaag geen nood aan een dergelijke ontmoetingsplaats. Men heeft nooit aandacht gehad om een aantrekkelijke dorpskern te creëren waar er dynamiek is voor een bloeiend gemeenschapsleven met florerende handelszaken en gezellige horeca.

Als er al geen leegstand en verkrotting is, ruimen de meeste handelspanden plaats voor omvangrijke appartementsblokken. Bovendien wijken alle activiteiten uit naar het sport- en cultuurcentrum buiten de dorpskern.

Hierbij reeds enkele foto's van het toekomstig buurthuis.