In maart 2016 voorspelde ik reeds dat de electorale investeringspiek was aangevangen en dat er bovendien met de investeringen nog ging geschoven worden zodat deze eenzelfde beeld zouden krijgen als in de vorige legislatuur. De recent in de gemeenteraad voorgelegde aanpassing van de budgetten 2017 en het meerjarenplan tonen duidelijk aan dat deze voorspelling ondertussen waarheid is geworden. Onderstaande tabel toont tot en met 2017 de werkelijke investeringen en vanaf 2018 de gebudgeteerde investeringen.