Ondertussen werd een eerste verkoop van eigen patrimonia in Jabbeke gerealiseerd.  De verkoop van gronden uit het inbreidingsproject (oude sporthal) bracht 4.2 miljoen euro op. Dit is 1.7 miljoen euro meer dan verwacht. Men zou verwachten dat er nu ruimte is om de uitstaande schuld versneld af te bouwen. Maar buiten de noodzakelijke terugbetaling van een projectlening van 950.000 euro en de gewone periodieke aflossingen worden geen bijkomende schuldaflossing gepland. Dit is een gemiste kans om de jaarlijkse intrestlast, naast de reeds gedane inspanningen via het actief schuldbeheer, nog te doen dalen.
Feit is dat het schepencollege reeds jaren eerder ontvangsten uit de drie grote projecten hoopte te genereren.  Dit om de gemaakte schuldenberg voor het bouwen van het Sport en Cultuur Centrum in Jabbeke vrij snel te kunnen afbouwen.  De uitvoer van deze projecten stokte echter en liep op veel punten spaak. Hierdoor is de Jabbekenaar zoals gewoonlijk het kind van de rekening want in deze legislatuur zal meer dat 4.3 miljoen euro aan interesten betaald worden met belastingsgeld. Of hoe de ‘jackpot’ van het inbreidingsproject verdwijnt in een enorm zinkgat.

Tijdens drie jaar investeringsluwte, besparingen en belastingverhoging in het begin van deze legislatuur slaagde het schepencollege erin om eind 2016 een potje van 7 mio euro cash bijeen te sparen. Samen met de nog te verwachten ontvangsten uit de nog lopende projecten wordt tijdens de drie laatste jaren van deze legislatuur 24 mio euro geïnvesteerd in een nieuw gemeentehuis, heraanleg van verschillende wegen en straten, de renovatie van scholen, een nieuw buurtcentrum, herstel van landbouwwegen, nieuwe speelterreinen, een hondenspeelweide, vernieuwing van voetbalinfrastructuur, aanleg van een voetbalplein in kunstgras, een nieuw muziek- en kunstcentrum, een nieuw dorpsplein in Snellegem,..  Niet dat de noodzaak van deze investeringen wordt betwist.  Neen, wel zijn ze in een aantal gevallen sterk overdreven qua investeringsbudget maar vooral ook zeer strategisch ingepland.  Investeringen die perfect sociaal-cultureel werden gespreid met het hoogtepunt pal op de verkiezingen.
In 2017 en 2018 geeft het schepencollege samen ongeveer 6 mio euro meer uit dan er tijdens die jaren aan ontvangsten wordt gegenereerd. Bovendien wordt de eigen beleidsdoelstelling 'het beheersen van de schuldratio' met de voeten getreden.  In een in 2013 zelf opgesteld actieplan ging het schepencollege met de verkoop van eigen patrimonia de schuld afbouwen.  Dit gebeurt dus duidelijk niet.