In december vorig jaar klaagde ik de onveiligheid van het e-loket op de gemeentelijke website aan.  Bij het aanmelden aan de hand van beveiligingscodes werden alle persoonsgegevens en paswoord onbeveiligd via het http-protocol over het internet verstuurd. Misbruik van deze gegevens door cybercriminelen was hierdoor zeer reëel. Bovendien wees ik het bestuur er op dat aanmelden via electronische identiteitskaart niet mogelijk was alhoewel het e-loket van Jabbeke het wel aanbiedt.

Gezien het de taak van de gemeente is om de gegevens van haar inwoners goed te beschermen werd in de gemeenteraad gevraagd om deze onaanvaardbare situatie met hoge prioriteit aan te pakken.  Dit werd toen door de bevoegde schepen weggewuifd met een aantal documenten die zouden aantonen dat het e-loket als veilig wordt aanzien.

Ondertussen heeft de gemeente ingezien dat het e-loket helemaal niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften en wordt ondertussen het https-protocol (Secure) gebruikt om beveiligd gegevens uit te wisselen via het e-loket. Bovendien werden ook de aanmeldingsprocedures uitgebreid en verbeterd.