N-VA Jabbeke heeft steeds kritisch gestaan ten opzichte van het nieuwe SPC te Jabbeke. Zeker wat het financiële plaatje betreft.  Teruggaan in de tijd is echter niet mogelijk.  Daarom moeten de mogelijkheden van dit centrum ten volle aangewend worden om de bevolking van Jabbeke maximaal gebruik te laten maken van deze investering. Samen met de andere centra in onze deelgemeenten moet dit de plaats bij uitstek zijn voor ontmoeting en gemeenschapsvorming.

 

Vandaag stellen we vast dat het cultuuraanbod vooral door lokale initiatieven wordt gerealiseerd.  Dit is positief, maar beschikten we bovendien over een cultuurfunctionaris dan zouden we kunnen genieten van een uniek, volwaardig en eigen programmering afgestemd op de lokale verwachtingen van alle leeftijdscategorieën.  Een teveel aan parallelle initiatieven in de deelgemeenten kan zo vermeden worden. Grotere manifestaties worden afwisselend georganiseerd in de verschillende dorpen. Dit alles resulteert in betere integratie tussen de inwoners van onze deelgemeenten. 

 Ook zouden we op heel wat vlakken kunnen samenwerken met andere culturele centra en gemeenten wat nu zeker niet het geval is. Onze gemeente beschikt bijgevolg niet over een weldoordacht cultuurprogramma waarbij projectmatig gewerkt wordt in samenwerking met de verenigingen en organisaties. Er ontbreekt de gedrevenheid om boven de middelmaat uit te stijgen.

In het SPC te Jabbeke heeft men ervoor gekozen om een grote waaier van sporttakken aan te bieden.  Naast tennis, minivoetbal, volleybal kan je er ook terecht voor het beoefenen van bijvoorbeeld fitness of spinning. We kunnen dit uiteraard enkel toejuichen maar merken ook hier een aantal tekortkomingen. Tijdens de dag is er zelden iemand aanwezig om te informeren over de mogelijkheden van het SPC. Voor de individuele sporten wordt gebruik gemaakt van klevertjes voor het bijhouden van het resterend aantal beurten. Er is nauwelijks controle of dit ook correct gebeurt. Een vorm van begeleiding is vaak niet voorzien.  Hiervoor rekent men volledig op initiatieven van de verenigingen. Gezien het grote aantal sporttakken zijn er ook heel wat toestellen nodig.  Dit vereist een goed onderhoud en ook de nodige herstellingen.  Wegens het ontbreken van een officieel meldpunt merken we dat defecte toestellen niet altijd hersteld worden.  

Toen men jaren geleden koos om dit project op te starten, is er blijkbaar nooit nagedacht over de manier hoe men dit alles zou ontplooien.  Vandaag is het duidelijk dat een sport en cultuurcentrum als dit te Jabbeke en dit van de andere deelgemeenten minstens één fulltime functionaris vereist.  Dit zou de werking ervan zeker opwaarderen. Het pijnlijke van heel deze zaak is net dat door dit immense project de gemeentekas niet alleen leeg is, maar dat er ook een torenhoge schuld is.  Hierdoor is de prioritaire doelstelling van Jabbeke net besparen op personeel.  Er is dus helemaal geen ruimte voor een bijkomende functionaris waardoor de huidige situatie enkel zal blijven aanmodderen.