Een eigen stempel drukken als lid van een gemeenteraad waar één partij een volstrekte meerderheid heeft, is niet eenvoudig.  Toch slaagde de N-VA fractie erin om naast oppositie voeren ook eigen agendapunten door de gemeenteraad te laten goed keuren.

We stellen al lang aan de kaak dat er een ernstig gebrek is aan communicatie naar de burger.  De gemeentelijke website is hier een goed voorbeeld van.  Structureel is het een verouderd concept, niet aangepast aan de huidige vereisten voor smartphones en tablets.  Inhoudelijk een ramp waar een kat zijn eigen jongen niet in terugvindt.  Op vraag van de N-VA stemde de gemeenteraad in om toe te treden tot de rechtenverkenner.  Aan de hand van een link op de gemeentelijke website kan elkeen hierdoor vrij eenvoudig een overzicht raadplegen van zijn sociale rechten.

Bij de bevolking leeft het gevoel dat er gebrekkig gecommuniceerd wordt bij nakende wegenwerken.  Daarom verkreeg de N-VA een engagement van het bestuur om voortaan tijdig en beter te communiceren naar de betrokkenen.

Ook op vlak van leefbaarheid en veiligheid werden eigen initiatieven door de gemeenteraad aanvaard.  Wij zorgden voor een extra afvalophaling tijdens de kerstperiode wanneer door feestdagen Jabbeke twee weken dreigde uit de boot te vallen.

Naar aanleiding van de wekelijkse markt te Jabbeke ontsierden maanden aan een stuk losstaande verkeersborden het straatbeeld.  N-VA pleitte voor de plaatsing van vaste verkeersborden waardoor de dorpskern weer wat fraaier werd.

Op het grondgebied van alle deelgemeenten bevinden zich in totaal een zestal hartritme toestellen. Deze toestellen missen hun doel wanneer ze in een noodsituatie niet tijdig gevonden worden.  Op vraag van de N-VA worden deze toestellen binnenkort beter aangeduid.