Ieder van ons heeft ongeveer dertien maal meer kans op een hartstilstand dan op een dodelijk verkeersongeluk.  Jong, oud, sportief of niet maakt helemaal niet uit.  Als er binnen de zes minuten kan gestart worden met reanimeren en gebruik gemaakt wordt van een AED toestel is de kans op overleven zeer hoog.  Onze gemeente beschikt over zes dergelijk defibrillator toestellen die als beschutting meestal onopvallend werden opgesteld. Ons voorstel om in de nabijheid van elk toestel duidelijk zichtbaar het groene AED-logo op te hangen werd dan ook door de gemeenteraad goedgekeurd.