In de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018 werd goedkeuring gevraagd om 27.000 euro vrij te maken voor het plaatsen van een tijdelijke ijspiste aan het SPC te Jabbeke tijdens de kerstperiode van 20 december tot 13 januari. 
De manier waarop dit agendapunt door het schepencollege voorgesteld werd, was nog maar eens een voorbeeld van slecht en onkundig beheer van het belastinggeld van onze inwoners.  Het toont bovendien eens te meer aan dat met een volstrekte meerderheid, het schepencollege zich nooit geroepen voelt om een goed voorbereid dossiers voor te leggen aan de gemeenteraad.  Waarom veel moeite doen als elk dossier steeds probleemloos wordt goedgekeurd door de eigen slaafse raadsleden.

Buiten een offerte van één leverancier en de stelling dat dit als een experiment moet gezien worden, waarbij zal gepoogd worden om maximaal terug te verdienen via private organisatoren, huurgelden en cafetaria ontvangsten, was er geen uitgewerkt dossier voor handen.

Om een oordeel te vormen of het plaatsen van een ijspiste verantwoord is, dien je toch te weten wie die private organisatoren zijn, hoe huurgelden zullen gegenereerd worden of hoeveel die cafetaria inkomsten zullen zijn.  Bovendien was er ook geen inschatting gemaakt wat er exact moet terugverdiend worden.  Naast de huur van de ijspiste heb je vermoedelijk ook nood aan bijkomende tenten en standjes.  Maar vooral wat zullen de kosten zijn van water en elektriciteit.
Nergens konden de raadsleden verifiëren of hiervan een inschatting is gemaakt noch of hier rekening werd mee gehouden in een kosten baten analyse.

Bovendien vind ik het ook belangrijk dat wij als gemeentelijke overheid nadenken over de ecologische voetafdruk van een dergelijke ijspiste. We zijn het aan onszelf verplicht om een voorbeeld te stellen naar onze inwoners. In het verleden werden al bescheiden inspanningen geleverd, maar gaan we nu plots het roer omgooien met de aankondiging dat overal de lichten weer zullen branden en we ook nog eens een ijspiste vier weken lang energie zullen laten verslinden?

Een studie toonde aan dat de Gentse ijspiste gretige het jaarlijks energieverbruik van 32 gezinnen opslorpt. De afmetingen van de ijspiste te Jabbeke zullen uiteraard heel wat kleiner zijn, maar het toont aan hoe gigantisch het verbruik zal zijn.

Bovendien komen we straks in een periode terecht van energieschaarste.  Mogelijks komt er deze winter zelfs een afschakelplan.  Hoe kan je dan een energieverslindend project als dit verantwoorden als je straks misschien gezinnen dient af te schakelen?

Hoeven we daarom geen gezellige kerstmarkt te organiseren?  Jawel, maar met een volwaardig milieu vriendelijk alternatief.  Een schaatspiste in kunststof. Een schaatspiste in kunststof hoeft geen pompen die het ijswater koel houden waardoor de energiefactuur verdwijnt. De kerstsfeer hoeft echt niet in te boeten. Een kunststof schaatsbaan evenaart ‘echt’ ijs. De vloeren nemen voor 93 procent de eigenschappen van een ijsbaan van bevroren water over. En dit percentage blijft constant, terwijl intensief gebruik van een ijspiste met bevroren water  het percentage al snel naar 70 procent laat dalen door sneeuwvorming. De kwaliteit is zo goed dat zelfs heel wat internationale ijshockey wedstrijden gespeeld worden op schaatsbanen in kunststof. En ijshockey is de snelste teamsport die er bestaat.

Dus feesten tijdens de kerstperiode is mogelijk.  Zelfs met een schaatsbaan.  Bovendien geef je het signaal dat onze gemeente ook bezig is met duurzaamheid en ecologie.

Ik ben enthousiast voorstander van het organiseren van allerhande feestelijkheden.  Ook een kerstmarkt verdient hierbij een kans.  Maar gezien voor dit project geen ondernemingsplan kon voorgelegd worden waarin kan aangetoond worden dat dit project nagenoeg zelf bedruipend is en niet op een financiële kater afloopt, gezien er ook nooit naar een alternatief werd gezocht voor een energieverslindende ijspiste stemde de N-VA fractie tegen het vrijmaken van 27.000 euro voor de huur van een ijspiste te Jabbeke.  Zonder gewetensbezwaren kon eigenlijk niemand dit goedkeuren.

Als gemeenteraadslid van de N-VA te Jabbeke, zal ik dit dossier verder opvolgen en een analyse van dit project vragen begin volgend jaar.