Tijdens de gemeenteraad van 7 september ll. werden de jaarrekeningen van 2014 ter goedkeuring voorgelegd. Het was andermaal een bevestiging dat in het verleden de bewindvoerders in Jabbeke decennia lang een traject volgden dat uiteindelijk resulteerde in een nooit geziene beroerde financiële toestand.  De N-VA legde niet alleen meermaals de vinger op de wonde met het aanklagen van dit wanbeheer maar zal als oppositiepartij ook kritisch de evolutie blijven opvolgen en meewerken aan een betere toekomst.

Nieuwe transparante en duidelijke rapportering
 
Gezien steeds meer gemeenten financieel in ademnood kwamen, besliste de Vlaamse regering in 2010 dat de gemeenten de beleids- en beheerscyclus (BBC) dienden te hanteren bij het plannen, budgetteren en rapporteren van hun beleid.  Gevolg is dat er zowel transparant en duidelijk gerapporteerd wordt naar de bevolking als verantwoording afgelegd wordt tegenover verschillende controle-instanties.  Opvallend niet naar de zin van het bestuurscollege van onze gemeente want de BBC regels werden pas toegepast vanaf het beleidsjaar 2014.  De uiterste deadline opgelegd door de Vlaamse regering.

 

Geen middelen meer voor nieuwe investeringen

In de nieuwe rapportering wordt de autofinancieringsmarge van de gemeenten berekend. Deze indicator geeft weer of de gemeente in staat is zijn leningslasten te dragen.  Een negatieve indicator betekent dat er middelen tekort zijn om de jaarlijkse leningslast  te dragen en er bovendien geen geld meer is voor investeringen.  Zoals verwacht is de autofinancieringsmarge van onze gemeente zwaar negatief. ( € -1.250.000).  Vergeleken met identieke gemeenten is dit zelfs uitzonderlijk slecht.

Onze leningslast is inderdaad exceptioneel hoog (€ 27.687.000) en zal bovendien nog een aantal jaren blijven stijgen.  Een wezenlijke schuldenafbouw is niet mogelijk gezien het bouwproject “Varsenare Noord” en het inbreidingsproject binnen de kern van Jabbeke geen vooruitgang maken.  Dringende inkomsten uit de verkoop van gronden blijven dus uit.

Dat het water de gemeente aan de lippen staat is overduidelijk.  Niettegenstaande er €  580.000 meer belastingen werden geïnd en door bezuinigingen op personeel € 300.000 minder bezoldigingen werden betaald, is andermaal danig gesnoeid in investeringen voor wegen-, riolerings- en restauratiewerken.  In 2014 werden ten slotte slechts € 1.250.000 investeringen uitgevoerd.  Een habbekrats in vergelijking met de ‘gouden’ jaren.