Dat het menens is binnen N-VA Jabbeke, blijkt uit het lijvig verkiezingsprogramma (56 pagina's). Als enige partij binnen Jabbeke publiceerde de N-VA op zijn website een gemeentelijk verkiezingsprogramma.  Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van verscheidene workshops met alle kandidaten en belichaamt bijgevolg ook de gezamenlijke speerpunten.
Meer informatie vind je op de webstek van N-VA Jabbeke of via de navigatiebalk op deze website.

De eerste affiche van mijn campagne kon je woensdagavond vinden in het straatbeeld. Na heel wat overleg en denkwerk werd vorige week de opdracht doorgestuurd naar de drukker. Woensdagmorgen kon ik de bestelling afhalen en kon het inplannen van de plaatsingswerken eindelijk starten.

Lees meer: Eerste affiche Han in het straatbeeld

Je kunt er momenteel niet meer naast kijken.  Op ieder kruispunt van de gemeente werden verkiezingsborden geplaatst met allerlei slogans en foto's van kandidaten. Een wildgroei of eerder zelfs een tsunami.
Menig mensen vroegen mij de voorbije dagen... En? Waar staan jullie borden?  Eerst antwoordde ik dat onze borden er wel zullen komen, dat er nog tijd genoeg is.  Maar na nu reeds verschillende dagen de wildgroei te moeten aanschouwen begin ik mij af te vragen...

Lees meer: Jabbeke ondergaat een wildgroei aan verkiezingsaffiches

De kick off van de verkiezingscampagne van de N-VA vond vrijdag 25 augustus plaats op de avondmarkt te Jabbeke.
De N-VA tent ter hoogte van de kapellestraat, werd een soort trekpleister waar de kandidaten de nieuwe N-VA ploeg en zichzelf voorstelden.

Lees meer: N-VA : Massaal aanwezig op de avondmarkt

Voor 2012 werd een budget voorzien van 50.000 Euro voor theatertechnieken en geluid in SPC Jabbeke.  De basisvoorzieningen (doeken, theateruitrusting en de basisuitrusting voor klank en geluid) zaten reeds vervat in de hoofdaanneming.

Tijdens de gemeenteraad van 7 mei 2012 werd voorgesteld om dit budget te verhogen naar 80.000 Euro zodat materiaal kon aangekocht worden dat een verderzetting is van het materiaal dat gebruikt wordt in SPC Varsenare.  Op die manier kan het materiaal uitgewisseld worden tussen SPC Varsenare en SPC Jabbeke.

Lees meer: Kostprijs theateruitrusting explodeert

Jabbeke had in 2010 een uitstaande schuld van 22.259.935 Euro. Dit blijkt uit de berekeningen van het Agentschap Binnenlands Bestuur een studiedienst van de Vlaamse Regering (ABB).

Terwijl vergelijkbare gemeenten en het Vlaamse Gewest de schuldgraad de laatste jaren in bedwang konden houden, deed de gemeente Jabbeke het heel wat slechter.

Lees meer: Schuld Jabbeke in 2011: bijna 33 miljoen Euro

Wanneer is men verkozen?
Als een lijst meer zetels binnenhaalt dan er kandidaten op de lijst staan, is uiteraard iedereen verkozen. Maar dat is een redelijk theoretische situatie. Voor een zetel moet een kandidaat meer stemmen halen dan het verkiesbaarheidscijfer. Dat cijfer wordt voor elke lijst afzonderlijk berekend.
Hiervoor vermenigvuldig je het stemcijfer van de lijst met het aantal door de lijst gewonnen zetels. Het bekomen product deel je achteraf door het aantal door de lijst gewonnen zetels vermeerderd met één.

Lees meer: Het bepalen van de effectief verkozenen

Om de zetels te kunnen verdelen, moet eerst het stemcijfer van elke lijst bepaald worden. Het stemcijfer geeft ons het totaal van geldige stemmen bovenaan de lijst of op één of meerdere kandidaten van eenzelfde lijst.

Eenmaal het stemcijfer werd bepaald worden de zetels verdeeld via het systeem 'Imperiali'.  Dit systeem zorgt voor een evenredige verdeling van de zetels volgens het aantal stemmen, maar zorgt er ook voor dat de grote partijen worden bevoordeeld. Met het systeem wil men vlugger tot een duidelijke meerderheid komen waardoor er vlotter kan bestuurd worden.

Lees meer: Hoe worden de zetels verdeeld

In België heeft een gemeenteraad maximaal 55 zetels. Ook de schepenen en burgemeesters maken daar deel van uit. De Belgische gemeenteraden worden om de zes jaar gekozen.

Het aantal te verdelen zetels is afhankelijk van het aantal inwoners wat werd vastgelegd in het gemeentedecreet. Jabbeke telt 13.656 inwoners waardoor er 23 zetels (12000-14999 inwoners) te verdelen zijn.

De gemeenteraad is verplicht tienmaal samen te komen per jaar. In de praktijk wordt maandelijks samengekomen.