Vlaanderen Feest, het 11-daagse feest van de Vlaamse Gemeenschap bracht ook dit jaar terug een golf van festiviteiten op gang.  Dit niet alleen als aanloop naar de Vlaamse feestdag maar uiteraard ook op 11 juli 2017 de feestdag zelf.  De website Vlaanderen Feest maakt gewag van heel wat gemeentelijke- en stedelijke evenementen op ongeveer 250 locaties en ook van meer dan 1100 lokale straat-, buurt- of verenigingsinitiatieven overal in Vlaanderen.

Maar eventjes meer dan drie kwart van de Vlaamse gemeenten en steden organiseren evenementen.  Echer Jabbeke, als gemeentebestuur hoort daar naar jaarlijkse gewoonte niet bij.  In een toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad van juli 2013 verdedigde Geert Orbie nochtans de oprichting van een 11-juli komitee in onze gemeente. Een 11-juli komitee met twee doelstellingen:

  • De eerste doelstelling was het werken aan een groeiende Vlaamse bewustwording bij zowel de Jabbeekse bevolking  als bij de toeristen in Jabbeke.
    Dit door onder meer rond 11-juli een feest te maken dat open staat voor een zo ruim mogelijk publiek.
  • De tweede doelstelling was het stimuleren van de Jabbeekse verenigingen en buurtcomités tot het organiseren van activiteiten in het kader van Vlaanderen feest.

De argumentering dat dit 11-juli komitee geen partijpolitieke doelstellingen nastreeft en dat dergelijke evenementen worden ondersteund met onder andere subsidies van de Vlaamse Overheid, viel in dovemans oren bij de bevoegde schepen van cultuur Heidi Vanhaeverbeke.  De schepen antwoordde laconiek dat er bij voorkeur wordt samengewerkt met buurtcomités.  Deze lakse aanpak zorgt ervoor dat Vlaanderen Feest nog steeds geen item is op de agenda van de cultuurraad te Jabbeke en er nagenoeg nooit initiatieven worden genomen door lokale verenigingen of buurtcomités. Dit is Jammer, erg jammer.  Hopelijk brengt de politieke toekomst van Jabbeke een beter cultuurbeleid.